Other
2024-05-18  

Road to UFC: Season 3, Episode 1 Live Streams
Main Card
 • May 18
  Tatsuya Ando
  T. Ando
  14-3-1
  Tatsuya Ando
  Match 1
  Zhu Kangjie
  Z. Kangjie
  0-1-0
  Zhu Kangjie
 • May 18
  JunYoung Hong
  J. Hong
  13-7-1
  JunYoung Hong
  Match 2
  Shin Haraguchi
  S. Haraguchi
  7-1-0
  Shin Haraguchi
 • May 18
  Kiran Singh
  K. Singh
  6-3-0
  Kiran Singh
  Match 3
  Feng Xiaocan
  F. Xiaocan
  8-2-0
  Feng Xiaocan
 • May 18
  Feier Huang
  F. Huang
  14-8-0
  Feier Huang
  Match 4
  Miki Motono
  M. Motono
  8-4-0
  Miki Motono
 • May 18
  HanSeul Kim
  H. Kim
  13-5-0
  HanSeul Kim
  Match 5
  Bahatebole Batebolati
  B. Batebolati
  8-1-1
  Bahatebole Batebolati

Main Card
 • May 18
  Tatsuya Ando
  T. Ando
  14-3-1
  Tatsuya Ando
  Match 1
  Zhu Kangjie
  Z. Kangjie
  0-1-0
  Zhu Kangjie
 • May 18
  JunYoung Hong
  J. Hong
  13-7-1
  JunYoung Hong
  Match 2
  Shin Haraguchi
  S. Haraguchi
  7-1-0
  Shin Haraguchi
 • May 18
  Kiran Singh
  K. Singh
  6-3-0
  Kiran Singh
  Match 3
  Feng Xiaocan
  F. Xiaocan
  8-2-0
  Feng Xiaocan
 • May 18
  Feier Huang
  F. Huang
  14-8-0
  Feier Huang
  Match 4
  Miki Motono
  M. Motono
  8-4-0
  Miki Motono
 • May 18
  HanSeul Kim
  H. Kim
  13-5-0
  HanSeul Kim
  Match 5
  Bahatebole Batebolati
  B. Batebolati
  8-1-1
  Bahatebole Batebolati